fredag 15 april 2011

Brobyggarna av Jan Guillou

Nej det här boken har inte kommit ut på marknaden än. Enligt Piratförlaget är det inte dags förrän den sjunde september men jag känner mig redan väldigt otålig. Jag har faktiskt aldrig läst någon bok av Jan Guillou. Inte ens böckerna om Arn som utspelar sig i min egna hembyggd. Fast Brobyggarna lockar mig mer tanke på att detta är en släktsaga och vad jag har förstått ska Guillou vara en utmärkt författare. Så nu väntar jag otåligt på att vintern i Argentina (den svenska sommaren) ska gå väldigt snabbt.

Väldigt snabbt!   

1 kommentar:

 1. När jag läser att JG anser att Tyskland borde ha vunnit första världskriget är detta likt en tanke jag haft under de senaste åren.
  När jag studerar historien förefaller det som om i första hand Frankrike och England ville ha krig mot Tyskland. Frankrike mobliserade i smyg och då Tyskland kontrade med att anfalla på full bredd gick England in i kriget på Frankrikes sida.
  Om England stannat utanför konflikten hade vi snart nått en fred och Europa hade inte förstörts för mer än ett halvsekel framåt. Nu valde England att gå i krig med hänvisning till att Tyskland marscherat genom Belgien i sitt krig mot Frankrike. Detta var Tyskland tvunget att göra annars hade Frankrike bit för bit slagit de anfallande Tyskarna.
  Vad hade då England för motiv? För det första så hade den tyska industrin blivit överlägsen den engelska. Vidare hade Tyskland skapat en mycket stark ställning i centraleuropa, man utnyttjade järnvägen och det fanns bl a en järnvägsförbindelse Berlin - Bagdad. Därför kunde England se fram emot att inte kunna använda sin flotta till att bestämma över världshandeln, detta var något som sedan blev realitet under 2:a världskriuget när USA tog över denna roll. Ett annat problem för England var att den tyska flottan växte och England som hade som målsättning att ha en större flotta än de två näst största flottorna tillsammans hade problem att rustra ikapp. Englands motiv var säkerligen att slå ut Tyskland innan det blivit en för stark handels nation.
  När det sedan gäller USAs deltagande i VK1 så kan man läsa i amerikanska historieböcker från mellankrigsåren att en anledning till VK1 var Tysklands överlägsna kemi- och tillverkningsindustri som ansågs vara ett ekonomiskt hot för Tysklands fiender.
  När det sedan gäller andra världskriget så tror jag att den engelska inställningen var densamma - att bekämpa Tyskland som industrination. Om vi bortser från nazismen, som alla bortsåg ifrån tills det stod klart att de allierade skulle segra i Europa - då man började använda nazismen till att motivera västallierade soldater att gå mot Tyskland.
  Det som slagit mig är att när Tyskland gick in i Polen så begränsade man sig till de delar som Tyskland fått lämna efter första världskriget. Därför rörde sig Tyskland hela tiden inom traditionellt tyska områden. Trots detta förklarade England och Frankrike Tyskland krig när Polen anfölls, men de förklarade inte Sovjetunionen krig när det anföll öster ifrån. Om man sedan jämför blitzen med de engelska bombningarna av tyska städer så är det en stor skillnad, läs boken der Brandt. Engelsmännen gick konsekvent in för att förstöra tyska stadskärnor och bostadsområden, medan den tryska industrin växte sig allt starkare. Den tyska industerin hade faktiskt större kapacitet efter kriget än före! Det är uppenbart att engelsmännen ville förstöra Tyskland och detta hade inte med ideologi att göra.
  Nu skall det bli intressant att se vad som sker med Libyen. Frankrike och England anföll Gadaffi, men Tyskland stod utanför. Går kolonialmakterna in i gamla spår?

  SvaraRadera